Utworzenie działu badawczego w firmie Oristo

Dostosowanie możliwości produkcyjnych do dalszej internacjonalizacji działalności firmy Oristo