ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

ZGŁASZAJĄCY:

REKLAMOWANY PRODUKT ZNAJDUJE SIĘ:

klientpunkt sprzedaży

KLIENT MIEJSCE INSTALACJI:

 

PRODUKT:
ŻĄDANIA REKLAMUJĄCEGO:

wymiana na nowyusunięcie usterkiinne

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:

  • Dane są gromadzone przez ORiSTO Sp. z o.o. z siedzibą w Montowo 59, 13-324 Grodziczno w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
  • Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do żądania udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia.

* - pola wymagane