Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt pt. „Kompetencje pracowników drogą do sukcesu”

Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest wiedza, jak przekształcić potencjał ludzki w wartość dodaną firmy. W związku z tym, wychodząc naprzeciw dynamicznym zmianom rynku, a także dbając o ciągły rozwój oraz podnoszenie kompetencji naszych pracowników, w okresie od 01.12.2013 r. do 28.02.2015 r. realizowaliśmy projekt pt. „Kompetencje pracowników drogą do sukcesu”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten składa się z cyklu różnorodnych szkoleń obejmujących m.in. szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich i podnoszenia jakości, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i rozwoju osobistego, a także szkolenia zawodowe i komputerowe ściśle związane ze specyfiką pracy w branży meblarskiej jak i szkolenia językowe.