PL EN DE RU FR IT

ORiSTO Sp. z o.o.
Montowo 59, 13-324 Grodziczno
tel. +48 56 472 95 00, fax +48 56 472 95 19
e-mail: marketing@oristo.pl

Meble łazienkowe


Projektowanie wnętrza łazienki

Pobierz bazę modeli 3D

5 Lat Gwarancji

Punkty sprzedaży

Certyfikaty i projekty"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: przedsiębiorczość  |  Nr działania: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw  |  Nr poddziałania: Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych Nr wniosku: WND-RPWM.01.01.08-28-004/10  |  Beneficjent: ORiSTO Sp. z o.o.  |  Wielkość dofinansowania: 3 999 999,50 PLN Tytuł projektu: Utworzenie linii do produkcji frontów meblowych w innowacyjnej technologii ABS

Nazwa: ORiSTO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Siedziba: kraj Polska, woj. Warmińsko-Mazurskie, powiat nowomiejski, gmina Grodziczno, miejscowość Montowo
Adres: Montowo 59 13-324 Grodziczno, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000332029   NIP 877-146-02-93   REGON 280404312   Wysokość kapitału zakładowego: 10 510 000,00 PLN
Copyright © ORiSTO Sp. z o.o. | 2010-2015
Google+