Contact

ORiSTO Sp. z o.o. Montowo 59, 13-324 Grodziczno
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000332029, NIP 877-146-02-93, REGON 280404312
Wysokość kapitału zakładowego: 3 510 000,00 PLN
BDO: 000025149

Customer service

Secretariat

Tel: +48 564729500
Fax: +48 564729509